O firmie

Firma powstała w 1989 roku jako firma małżeńska. Cały kapitał stanowiły oszczędności, a siłę roboczą dwie osoby: Justyna i Krzysztof Janecki. W roku 1992 zostali zatrudnieni pierwsi pracownicy. Na bieżąco unowocześniany jest park maszynowy i postępuje automatyzacja. Powierzchnia robocza zwiększyła się ośmiokrotnie, a zagospodarowanie przestrzeni jest dużo wydajniejsze. Firma prowadzi sprzedaż dla odbiorców krajowych jak i zajmuje się exportem bezpośrednim do krajów Unii Europejskiej, części Azji i Ameryki Północnej. Główni odbiorcy to przemysł górniczy, ciężki maszynowy i okrętowy.

Obecnie jest wprowadzany system zapewnienia jakości ISO.